دانشگاه کردستان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با اقلیم کردستان عراق تعیین شده است.

ماموریت اصلی کارگروه، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه همکاری‌های علمی با کشور هدف از طریق مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به ویژه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری عضو می‌باشد. علاوه بر آن سایر ماموریت‌های کارگروه عبارت است از:

  • بسترسازی و اجرای دوره‌های مشترک آموزشی
  • جذب دانشجویان خارجی
  • انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک
  • فراهم آوردن فرصت مطالعاتی
  • تبادل استادان، اعضای هیات علمی و دانشجویان
  • برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای علمی

و هرگونه برنامه‌ای که به توسعه و تعمیق فعالیت‌های دوجانبه بین‌المللی منجر می‌شود.