برنامه‌های بلندمدت

  تنظیم تقویم رخدادهای علمی ایران و اقلیم کردستان عراق

  پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری از اقلیم کردستان عراق

  ایجاد دوره‌های مشترک کارشناسی

  انجام رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های ارشد مشترک

  انجام کارهای پژوهشی مشترک با دانشگاه‌های مطرح اقلیم کردستان عراق

  افزایش پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌های مطرح اقلیم کردستان عراق