اطلاعات تماس

آدرس: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دفتر روابط بین الملل و همکاری‌های علمی

تلفن / فکس: 00988733624020

ایمیل: international@uok.ac.ir (Official)

ایمیل: irsc@uok.ac.ir / irsc_office@yahoo.com