فراخوان طرح تحقیقاتی با اقلیم کردستان عراق

دانشگاه کردستان به عنوان رئیس کار­گروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌­های علمی با اقلیم کردستان جمهوری عراق و برای پاسخگویی به وظایف تعیین شده از سوی مرکز همکاری­‌های علمی بین­‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت افزایش مراودات علمی با اقلیم کردستان آمادگی خود را برای پذیرش شش طرح پیشنهادی اعلام می­‌دارد.

با توجه به سیاست‌­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مراودات وسیع اقتصادی و فرهنگی کشورمان با اقلیم کردستان عراق دو طرح از طرح­های فوق باید به بررسی و ارزیابی بخش­های اقتصادی اقلیم کردستان عراق با تاکید بر صادرات ایران و همچنین به ارزیابی بستر­ها و ظرفیت­‌های آموزش عالی در کردستان عراق بپردازد. محورهای چهار طرح دیگر کاملا آزاد است. شش طرح منتخب با داوری از میان طرح‌­های ارسالی به دبیر­خانه کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌­های علمی با اقلیم کردستان عراق انتخاب خواهند شد. طرح‌­هایی در دبیر­خانه داوری می­‌شوند که با مشارکت یک یا چند عضو هیات علمی از اقلیم کردستان عراق تعریف شده باشند.

خواهشمند طرح‌های تحقیقاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۱/۹۷ به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به آدرس زیر ارسال فرمایید.

کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، کد پستی:  ۱۵۱۷۵-۶۶۱۷۷